↑ Povratak na MAKEDONIJA

ПОРАЧУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ

СИТЕ РЕГИСТРИРАНИ КУПУВАЧИ ОСТВАРУВААТ ПОПУСТ ОД 33%. АКО НЕ СТЕ РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЛИМЕС, А САКАТЕ ПРОИЗВОДИТЕ ДА ГИ КУПУВАТЕ ПО НИСКИ ( ЧЛЕНСКИ ) ЦЕНИ МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА СТРАНИЦАТА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА КУПУВАЧИ. Порачените производи се испорачуваат преку брза пошта на адресата од купувачот , а плаќањето се одбива при превземањето на производите.

Паушални трошоци за порачката на производите до 1500 МКД изнесуваат 200 МКД. Поштениски трошоци за порачка поголема од 1500 МКД изнесуваат 0 МКД.

Порачените производи се испорачуваат со брза пошта на адресата од купувачот, а плаќањето се одвива при превземањето на производите.

 

Ваш ID број, име и презиме ( задолжително поле )

Ваш телефон и е-маил (задолжително поле)

Паушални трошоци за порачката на производите до 1500 МКД изнесуваат 200 МКД. Поштениски трошоци за порачка поголема од 1500 МКД изнесуваат 0 МКД

Шифра на производот – име на производот – количина.

 

ЦЕНОВНИК MK